Samen
succesvol
innoveren

Team ontwikkeling

Maatschappelijke organisaties zien continu een golf van nieuwe ontwikkelingen op zich afkomen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en arbeidsmarkt, gezondheid, onderwijs, mobiliteit, energietransitie en vergrijzing. Om voortdurende aanpassing, verbetering en innovatie te faciliteren zijn er nieuwe, toekomstgerichte leiders nodig die een ​​essentiële rol kunnen spelen bij het vinden van innovatieve oplossingen en vooral bij het implementeren daarvan.
Innovatie Leiderschap draait om real life cases die door de deelnemers zijn ingebracht. Actuele leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld door vooraanstaande leiderschap experts. Innovatiekracht wordt ontwikkeld door professionele ontwerpers en startups die bijdragen aan de ontwikkeling van de cases tot slimme en haalbare oplossingen. Zo biedt dit programma persoonlijke ontwikkeling en heeft ook direct voordelen voor de organisatie waar de deelnemer werkt. We starten twee keer per jaar en richten ons op een gevarieerde groep bedrijven en professionals uit (semi) overheid, ngo's en maatschappelijke instellingen.

Innoventure voor teams
Samen innoveren kan leuker, sneller en beter
Werken jullie aan hetzelfde project of aan vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld voor dezelfde gebruikers, vanuit eenzelfde organisatie, een overeenkomend kennisdomein? Willen jullie de effectiviteit van een interdicsciplinaire samenwerking verhogen?
Samen innoveren is een uitdaging op zich. Zodra het vraagstuk op tafel ligt treedt bij velen eerst een ideeënmachine in werking. Ideeën bedenken geeft voldoening en een positief gevoel. Toch leidt deze vorm van creatief denken dikwijls niet tot innovatie. Het werkt zelfs averechts. Vaak is het probleem slecht onderzocht, zijn oplossingscriteria niet duidelijk en werkt het team te geïsoleerd wat betekent dat gebruikers en beslissers niet genoeg betrokken zijn. Een innovatieteam moet daarbij ook nog samen overeenkomen, verschillende talenten benutten en de voortgang bewaken in een onzeker proces. Niet vreemd dat veel teams stranden omdat de veerkracht op is.
Innoventure voor teams is gericht op het ondersteunen van een samenwerkingsverband in het bereiken van hun gemeenschappelijke doel. Hierbij streven wij naar een leerresultaat én een innovatieresultaat. Wij dragen eraan bij dat in jouw organisatie een goed idee niet op de plank blijft liggen. Daaraast waken wij er ook voor dat haalbaarheid en vernieuwing samen in evenwicht zijn. We voorkomen dat teams een al bestaande oplossing opnieuw bedenken of dat zij juist op een veel te complex scenario uitkomen.Een succesvol doorlopen creatie- en veranderpad werkt door in de algemene motivatie van de betrokkenen, draagt bij aan zingeving en aan werktevredenheid.
Extra coaching optioneel
Extra individuele coaching kan op aanvraag worden aangeboden

Cursus taal
Afhankelijk van de deelnemers, Nederlands of Engels
Na het volgen van dit trainingsprogramma:
 • hebben jullie via het proces van Design Thinking een breed gedragen oplossing ontworpen voor de eigen casus;
 • kunnen jullie de geleerde systematiek om van idee tot concept tot realisatie te komen, zelfstandig herhalen;
 • is het persoonlijk leiderschap van de afzonderlijke teamleden gegroeid; 
 • zijn jullie beter in staat om resultaatgericht samen te werken op een manier die past bij individuele talenten en de organisatiecultuur;
 • hebben jullie een ondernemende houding ontwikkelt met oog voor een sterke waarde propositie;
 • kunnen jullie nieuwe initiatieven op het werk beoordelen om over investering van tijd en geld te beslissen;
 • kun je kennis en ideeën effectief presenteren en overdragen aan een groter publiek;
 • kun je projectmanagement vaardigheden en verandercommunicatie doelgericht inzetten.
De ontwikkeling van gespreid leiderschap zal een grote impact hebben op zowel individuele prestaties als de teamperformance. Dit is nodig om uitvoering te geven aan nieuwe initiatieven, vanaf de probleemstelling tot de oplossing tot de duurzame invoering.
Als je vragen hebt of advies wilt over deelname aan dit aanbod kun je contact opnemen met Jos Hardeman, programma manager te bereiken via 06 41051186.
Deelnemers profielen
Innoventure voor teams is voor een groep van minimaal vier professionals die aan dezelfde uitdaging werken en die behoefte hebben aan samenhang in het procesverloop, een gedeelde taal en naar kansen om zonder stress tot een goed resultaat te komen. Verder verwelkomen we deelnemers die:
 • Persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen om de impact op team- en talentontwikkeling willen optimaliseren;
 • Design Thinking willen toepassen en in de organisatie implementeren;
 • Een ondernemende houding belangrijk vinden.
Een interview maakt deel uit van de intake-procedure, over de ontwikkelingsdoelen van de deelnemers en eventuele voorbereidingen op de ingebrachte casus. De training is gericht op het bereiken van leerdoelen én het innovatiedoel. Zo biedt dit programma persoonlijke ontwikkeling en heeft het ook direct voordelen voor de organisatie waar de deelnemer werkt.
Als je vragen hebt of advies wilt over deelname aan dit aanbod kun je contact opnemen met Jos Hardeman, programma manager te bereiken via 06 41051186.
Kosten
De training vindt plaats in een ontwikkeltraject van vier fases met in elke fase een trainingsdag en een tussenliggende periode van vier weken, zie brochure.

Opzet per fase:
 • Elke fase begint met een trainingsdag op locatie in het Klokgebouw te Eindhoven, waarin de tools, vaardigheden en methodieken die nodig zijn in de betreffende fase worden belicht, zodat het team deze kan inzetten in de praktijk. Bij fase 2, 3 en 4 is hierbij -naast de trainer- ook een professionele designer betrokken die bijdraagt aan visualisering van het proces en de ideation en prototyping van de innovatie.
 • Het team krijgt na elke trainingsdag een heldere faseopdracht mee om de voortgang van het innovatieproces te vergemakkelijken.
 • Gedurende de fase is er een online meeting gepland om tussentijdse bevindingen met de trainer te bespreken.
 • Aan het eind van het traject heeft het team een goed ontworpen oplossing, het persoonlijk- én gespreid leiderschap ontwikkelt en een implementatieplan opgesteld. Het proces wordt geëvalueerd op een bredere toepassing in de eigen organisatiecultuur.
 
Gebaseerd op bovenstaande opzet bedragen de kosten € 2400,- per fase. Voor deze teamtraining komt deze offerte op een totaalbedrag van € 9600,- ex btw. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, het gebruik van de locatie en de catering op de trainingsdag.

 
De cursus vindt plaats in het Klokgebouw 126 te Eindhoven.

Neem graag contact met ons voor meer informatie over onze incompany-trainingsmogelijkheden.

Deze training is gebaseerd op maatwerk voor een of meer teams en de data worden in overleg bepaald. Neem graag contact op met Jos Hardeman via j.hardeman@designforum.nl

Cursusdata
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Voor wie?
Hebben meerdere collega’s of samenwerkingspartners dezelfde leervraag? Innovatie Leiderschap is een programma voor professionals die betrokken willen zijn bij het creëren van een effectief innovatie-, en verbeterklimaat. Heb jij een academisch werk- en denkniveau of vergelijkbare werkervaring en zicht op een (toekomstige) managementfunctie of projectleiderspositie. En wil jij:
 • Persoonlijk leiderschap ontwikkelen?
 • Jouw probleemoplossend vermogen vergroten?
 • Een idee kunnen boosten van concept tot implementatie?
 • Met minder energie meer bereiken?
 • Weten hoe je Design Thinking en Lean Innovation kunt toepassen?
Post HBO - Post WO
Het trainingsprogramma berust op drie pijlers:
 • Leiderschap experts voor actuele modellen en talentopstellingen om de kracht van de samenwerking te bevorderen.
 • Ontwerpers van Designforum (HBO en WO geschoold) om via Design thinking tot echte oplossingen te komen.
 • Lean project managers om heldere en haalbare faseringen toe te passen.
Het programma kan desgewenst worden vervolgd met een track die leidt tot een erkend post HBO / post WO certificaat. Voor meer informatie over deze optie kunt u contact opnemen met programma manager en trainer Jos Hardeman.