Innovating
successfully
together

Team ontwikkeling

Maatschappelijke organisaties zien voortdurend een golf van nieuwe ontwikkelingen op hun pad komen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en arbeidsmarkt, gezondheid, onderwijs, mobiliteit, energietransitie om er maar een paar te noemen. Om continue aanpassing, verbetering en innovatie mogelijk te maken, zijn nieuwe vooruitstrevende leiders nodig die een cruciale rol spelen bij het vinden en implementeren van innovatieve oplossingen.

Deze cursus Innovatie Leiderschap draait om praktijkcases die door de deelnemers van deze cursus worden ingediend. Huidige leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld door topleiderschapsexperts. Innovatiekracht wordt ontwikkeld door professionele ontwerpers en startups die bijdragen om de cases uit te werken tot slimme en haalbare oplossingen. Dit programma biedt persoonlijke ontwikkeling en heeft ook directe voordelen voor de organisatie waar de deelnemer werkt. We starten twee keer per jaar en richten ons op een gevarieerde groep bedrijven en professionals van (semi)overheid, NGO's en maatschappelijke instellingen.

Innoventure voor teams met een eigen challenge
Hebben meerdere collega’s of samenwerkingspartners dezelfde uitdaging? Is er behoefte om de gezamenlijke innovatiekracht te versterken door het integreren van design thinking en verandermanagement?

Samen innoveren is een uitdaging op zich. Zodra het probleem zich aandient, starten veel mensen hun interne 'ideeënmachines' op. Ideeën bedenken geeft voldoening en een positief gevoel. Toch leidt deze vorm van creatief denken vaak niet tot innovatie. Het kan zelfs contraproductief zijn.

Vaak is het probleem slecht onderzocht, zijn oplossingscriteria niet duidelijk en werkt het team te geïsoleerd, waardoor gebruikers en besluitvormers niet voldoende bij dit proces worden betrokken. Een innovatieteam moet ook een manier vinden om samen tot overeenstemming te komen, verschillende talenten in te zetten en de voortgang in een onzeker proces te bewaken. Niet verwonderlijk dat veel teams stranden zodra de fut eruit is.

Het Innoventure programma voor teams is bedoeld om een ​​gezamenlijke inspanning te ondersteunen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. We streven zowel naar een leerresultaat als naar een innovatieresultaat. Wij helpen ervoor te zorgen dat een goed idee niet ongebruikt op de plank blijft liggen bij jullie organisatie.
Daarnaast zorgen we er ook voor dat haalbaarheid en innovatie goed in balans zijn. We voorkomen dat teams een bestaande oplossing heroverwegen of in een te complex scenario terechtkomen. Een succesvol creatie- en veranderingspad beïnvloedt de algemene motivatie van de betrokkenen en draagt ​​bij aan een zinvolle, bevredigende werkomgeving.
Extra coaching optioneel
Extra individuele coaching is kan op aanvraag worden aangeboden.

Cursus taal
Nederlands of Engels (afhankelijk van aantal aanmeldingen)
Na het afronden van deze training:
 • Heb je via het Design Thinking-proces een breed gedragen oplossing voor je eigen case ontworpen;
 • Kun je zelfstandig de aangeleerde methoden herhalen om van idee tot conceptimplementatie te komen;
 • Zijn de persoonlijke leiderschapsvaardigheden van elk individueel teamlid gegroeid;
 • Zijn de samenwerkingsvaardigheden verbeterd, het team werkt meer resultaatgericht, complementair aan individuele talenten en de organisatiecultuur;
 • Heb je een ondernemende houding ontwikkeld met oog voor een sterke waardepropositie;
 • Kun je nieuwe initiatieven op het werk beoordelen en gemakkelijk beslissingen nemen over de investering van tijd en geld;
 • Kun je kennis en ideeën effectief presenteren en overbrengen naar een breder publiek;
 • Kun je projectmanagementvaardigheden en communicatie gericht inzetten.
 
De ontwikkeling van interdisciplinaire samenwerking en leiderschapsvaardigheden zal een grote impact hebben op zowel de individuele prestaties als de teamprestaties. Dit is nodig om nieuwe initiatieven te implementeren; van probleemstelling, via oplossing tot duurzame implementatie.
 
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over mogelijke deelname, of als je behoefte hebt aan een persoonlijk adviesgesprek, dan kun je contact opnemen met programmaleider mw. Jos Hardeman. Via email: j.hardeman@designforum.nl of per telefoon: 06 41 05 11 86
Deelnemersprofielen
Het Innoventure programma voor teams is geschikt voor een groep van minimaal 4 professionals die aan dezelfde uitdaging of projecten werken en die op zoek zijn naar meer interdisciplinaire samenwerking, een gedeelde methodiek en mogelijkheden om stressvrij tot een goed resultaat te komen. 

We verwelkomen ook deelnemers die:
 • Hun persoonlijke leiderschapsvaardigheden willen ontwikkelen om de impact op team- en talentontwikkeling te optimaliseren;
 • Willen leren hoe ze de Design Thinking-methode kunnen toepassen en implementeren in de organisatie;
 • Het hebben van een ondernemende houding belangrijk vinden.
 
De training is gericht op het behalen van leer- en innovatiedoelen. Dit programma biedt persoonlijke ontwikkeling wat zich vertaalt in directe voordelen voor de organisatie waar de deelnemer werkt.
 
Tijdens een gesprek, dat onderdeel uitmaakt van de intakeprocedure, is voldoende de gelegenheid om alle ontwikkelingsdoelen van de deelnemers en eventuele voorbereidingen voor de ingediende casus te bespreken.
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over mogelijke deelname, of als je behoefte hebt aan een persoonlijk adviesgesprek, dan kun je contact opnemen met programmaleider mw. Jos Hardeman. Via email: j.hardeman@designforum.nl of per telefoon: 06 41 05 11 86
Kosten
Dit programma omvat een ontwikkeltraject van vier fasen, met in elke fase een trainingsdag (gedurende een periode van vier weken).
 
Opzet per fase:
 • Elke fase begint met een trainingsdag in ons kantoor in het Klokgebouw in Eindhoven. Tijdens deze dag worden de tools, vaardigheden en methodieken die nodig zijn in de betreffende fase uitgelicht, zodat het team ze direct in de praktijk kan toepassen. Naast de programmaleider zal een professionele ontwerper meedoen tijdens de fasen 2, 3 en 4 om bij te dragen aan de visualisatie van het proces, evenals het bedenken en prototypen van de innovatie.
 • Na elke trainingsdag krijgt het team een ​​duidelijke faseopdracht om de voortgang van het innovatieproces te faciliteren.
 • Tijdens elke fase is er een online bijeenkomst gepland om de voortgang en tussentijdse resultaten met de trainer te bespreken.
 • Aan het einde van het programma heeft het team een ​​goed ontworpen oplossing ontwikkeld, persoonlijke en leiderschapsvaardigheden verbeterd en een implementatieplan opgesteld. Het proces wordt vervolgens geëvalueerd voor een bredere toepassing binnen de organisatiecultuur van het team.

Op basis van bovenstaande opzet bedragen de kosten € 2.400, - per fase. Voor dit teamprogramma bedraagt ​​de totale investering € 9.600 ex BTW. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, het gebruik van de locatie en de catering op de trainingsdag.
 
Locatie
De trainingen vinden plaats op ons kantoor in het Klokgebouw, in de wijk Strijp-S het inspirerende hart van creativiteit in Eindhoven.

Incompany
Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheden van onze bedrijfstrainingen.

Deze training is gebaseerd op maatwerk voor een of meer teams en de data worden in overleg bepaald. Neem graag contact op met Jos Hardeman via j.hardeman@designforum.nl

Cursusdata
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Deelnemers profiel
Hebben meerdere collega’s of samenwerkingspartners dezelfde uitdaging? Deze cursus Innovatie leiderschap is een programma voor professionals die betrokken zijn bij het creëren van een effectieve innovatie- en verbeteromgeving. Dit programma is bedoeld voor deelnemers met een academisch werk- en denkniveau of vergelijkbare werkervaring, en een (toekomstige) managementfunctie of projectleiderfunctie. 

En wil je als team samen:
 • Jullie persoonlijke leiderschapsvaardigheden ontwikkelen?
 • Het probleemoplossend vermogen vergroten?
 • Een idee stimuleren van conceptfase naar directe implementatie?
 • Meer bereiken met minder moeite?
 • Leren hoe jullie Design Thinking en Lean Innovation-methoden kunt toepassen?
Post HBO (BA) - Post WO (MA)
Dit trainingsprogramma is gebouwd op drie pijlers:
 • Leiderschapsexperts voor het afstemmen van huidige modellen en talent, om de kracht van samenwerking te bevorderen.
 • Ontwerpers van Designforum (HBO en WO opgeleid) komen tot tastbare oplossingen via Design Thinking.
 • Lean projectmanagers die duidelijke en haalbare fasen hanteren.
 
Indien gewenst kan dit programma worden uitgebreid met een track die leidt tot een gecertificeerd post HBO of post WO certificaat. Voor meer informatie over deze uitbreiding kun je contact opnemen met programmamanager en trainer mw. Jos Hardeman.